Voorwaarden en overeenkomsten

 • Gebruikersovereenkomst

  De overeenkomst die de relatie regelt tussen de gebruikende klant en het bedrijf en alle algemene voorwaarden preciseert met betrekking tot het gebruik van de handelsdienst die wordt aangeboden door Plus500CY.

 • Kennisgeving over de risico's

  Onze kennisgeving over de risico's verstrekt klanten informatie over de risico's die zijn gekoppeld aan CFD's, maar hierin kunnen niet alle risico's worden uitgelegd noch hoe zulke risico's in verband staan met de persoonlijke omstandigheden van een klant. Het is belangrijk dat onze klanten de inherente risico's volledig begrijpen voordat ze beslissen een handelsrelatie met ons aan te gaan.

 • Privacybeleid

  Ons beleid met betrekking tot het beheer en de bescherming van persoonlijke gegevens van onze klanten en het gebruik en beheer van cookies.

 • Gebruiksvoorwaarden website

  Uw toegang tot deze website is onderworpen aan onze algemene voorwaarden, en overige verklaringen en kennisgevingen.

 • Beleid aangaande belangenverstrengeling

  Ons beleid met betrekking tot de controle en het beheer van potentiële belangenconflicten binnen Plus500CY, tussen Plus500CY en zijn klanten en tussen Plus500CY-klanten. We streven ernaar de beste belangen van onze klanten te behartigen.

 • Orderuitvoeringsbeleid

  Ons beleid met betrekking tot het bieden van de "beste uitvoering" wanneer we orders uitvoeren ten behoeve van onze klanten; Plus500CY neemt alle redelijke maatregelen om het beste resultaat voor onze klanten te behalen. Het is onze plicht op een eerlijke, billijke en professionele wijze zaken met u te doen en te handelen in uw beste belang bij de uitvoering van orders.

 • AML-beleid

  Dit beleid preciseert de aangewende systemen en procedures om te verzekeren dat ons bedrijf niet wordt gebruikt voor witwassen van geld of financieren van terroristen. Met dit doeleinde controleren we de identificatie van de klant en voeren we due diligence uit om de klantgegevens te verifiëren.

 • Investor Compensation Fund

  Plus500CY is lid van het Investor Compensation Fund (“ICF”), dat compensatie biedt aan in aanmerking komende handelsklanten in het geval dat een Cypriotisch beleggingsbedrijf niet in staat is om te voldoen aan zijn verplichtingen tegenover zijn klanten.

 • Bedrijfsinformatie

  Licentie informatie en contact details van Plus500CY Ltd.