Kosten

Alleen spread

In tegenstelling tot andere dienstverleners die voor elke transactie kosten berekenen, brengt Plus500 geen transactiecommissie in rekening.

Premie

Wanneer u na het sluiten van de handel een positie open houdt tot de volgende handelsdag, hebt u deze technisch gezien 's nachts aangehouden, en dat moet betaald worden. Er wordt bij uw rekening een financieringspremie opgeteld (voor short posities) of afgetrokken (voor long posities) ter dekking van de opbrengst/kosten van de bijbehorende financiering. De Premium Time (premietijd waarop de markt sluit) wordt voor elk instrument onder de gegevenstab weergegeven.

Ga, om de financieringspremie en '% per dag' voor een bepaald instrument weer te geven, naar het hoofdscherm, selecteer het gewenste instrument en druk op gegevens uiterst rechts van de rij.

Opmerking: als een positie op vrijdag wordt geopend en 's nachts aangehouden tot de volgende maandag - de eerstvolgende handelsdag, dan bedraagt het opgetelde of afgetrokken bedrag voor de financieringspremie op een rekening gewoonlijk driemaal het dagelijkse bedrag ter dekking van de gehele weekendperiode.

Inactiviteitskosten

Er zal een bedrag van tot 10 USD in rekening worden gebracht, mocht uw Handelsplatform voor een periode zoals bepaald in de Gebruikersovereenkomst ongebruikt of inactief blijven. Dit om te compenseren voor de kosten die wij maken om de service beschikbaar te stellen, ook al wordt deze niet gebruikt.

* Voor meer informatie over kosten raadpleeg de Gebruikersovereenkomst