Marges

Hefboom

De term hefboom of 'leverage' wordt gebruikt wanneer een kleine wijziging in de prijs van de onderliggende activa van de CFD wordt vermeerderd tot een grotere wijziging zodat de CFD een 'versnelde' opbrengst oplevert. Een hefboom van '10%' (of 1:10) houdt in dat als de prijs van de onderliggende activa met 1% wijzigt, de prijs van de CFD dan wijzigt met 10%. Het handelsplatform toont de hefboom van elk instrument op de koppeling 'gegevens' van de bijbehorende CFD. Leverage of hefboom, soms ook 'gearing genoemd, is een techniek om opbrengsten te vergroten, maar het kan ook verliezen vergroten.

Denk eraan dat wanneer de hefboom hoger wordt, kleine prijswijzigingen in de onderliggende activa worden uitvergroot en ook de benodigde marge waarschijnlijk overeenkomstig wordt beïnvloed.

Margin call

De hoogte van de onderhoudsmarge is het minimumbedrag aan vermogen dat een klant nodig heeft om een open positie te handhaven. Als uw vermogen onder het minimumbedrag valt, dan zal Plus500 automatisch een margestorting uitvoeren en open posities afsluiten totdat het vermogen van uw account groter is dan het vereiste van het onderhoudsmargeniveau.

In sommige situaties, verschijnt uw Margin Call niet als uw aandelen onder het Margin Requirement liggen. Dit is omdat Plus500 sommige handelaren mogelijk niet toestaat aanvullende fondsen te gebruiken of om de positie te sluiten door de accounthouder. Als de positie nog steeds open staat aan het einde van de gratieperiode en er geen fondsen zijn toegevoegd aan het account, kan de positie of kunnen de posities worden gesloten tegen de beschikbare prijs die beschikbaar staat op ons platform op dat moment.

Voorbeeld van hoe een margin call kan gebeuren:

U schrijft zich in en stort $600 per creditcard

 • Saldo: $ 600 (Stortingen - Opnamen + P&L van gesloten posities)
 • Beschikbaar saldo: $600 (Saldo + P&L van open posities - Initiële marges)
 • P&L = $0 (Totale winst en verlies van alle openstaande posities inclusief dagelijks premies)
 • Equity: $600 (Saldo + P&L van open posities)

11.30 - u koopt 10 Google aandelen (CFD's) op $540,00
Het totale bedrag dat u heeft gekocht is: 10 * $540,00 = $5400
De initiële marge die nodig is voor 10 Google aandelen is 10%: $540
De onderhoudsmarge die nodig is voor 10 voor Google aandelen is 5%: $270

Als uw vermogen daalt tot onder $270 krijgt u een margin call. Plus500 zal uw open posities liquideren.

 • Saldo: $600.
 • Beschikbaar saldo nadat u de aandelen Google heeft gekocht, is: $60 ($600 - 10% * $5400)
 • P&L = $0
 • Equity: $600 ($600 + $0)

12.15 - Google aandelen dalen tot $520

 • Saldo: $ 600
 • Beschikbaar saldo: $ 0 ($ 600 - 10% * $ 5400 + 10 * ($ 520 - $ 540))
 • P&L = - $ 200 (10 * $ 520 - 10 * $ 540)
 • Equity: $ 400 (- $ 200 + $ 600)

13.10 - Google aandelen dalen tot $ 490. U krijgt een margin call en Plus500 liquideert uw positie.

 • Saldo: $ 600
 • Beschikbaar saldo: $ 0 ($ 600 - 10% * $ 5400 + 10 * ($ 490 - $ 540))
 • P&L = - $ 500 (10 * $ 490 - 10 * $ 540)
 • Equity: $ 100 (- $ 500 + $ 600)

De reden dat u een margin call krijgt is dat uw vermogen (Equity) is $100 en er $270 nodig is om een open positie op 10 Google-aandelen te behouden. Daarom heeft Plus500 uw positie geliquideerd. Uw huidige saldo is:

 • Saldo: $100 (Saldo wijzigt alleen bij het sluiten van een positie of het opnemen van fondsen).
 • Beschikbaar saldo: $100 (Stortingen - Opnamen + P&L van gesloten posities)
 • P&L = $0 (geen open posities)
 • Equity: $100 (Saldo + P & L van open posities)

Initiële marge

Om een nieuwe positie te openen moet het beschikbare rekeningvermogen hoger zijn dan het vereiste initiële margeniveau. Het vereiste initiële margeniveau is voor elk financieel instrument anders.

Als u het initiële margeniveau voor een specifiek instrument wilt zien, gaat u naar het hoofdscherm van het Plus500 handelsplatform, selecteert u het instrument dat u wilt bekijken en klikt u op 'Details' aan de uiterste rechterkant van het scherm. Een pop-up-vak zal verschijnen en het initiële margeniveau wordt in de rechterbovenhoek van het vak getoond.

Onderhoudsmarge

Om te zorgen dat een nieuwe positie open blijft, moet u ervoor zorgen dat het beschikbare vermogen hoger is dan het niveau van de onderhoudsmarge. De eisen voor het niveau van de onderhoudsmarge zijn specifiek voor elk financieel instrument.

Als u het 'Niveau voor de onderhoudsmarge' voor een specifiek instrument wilt inzien, gaat u naar het hoofdscherm van het Plus500 handelsplatform, selecteert u het instrument dat u wilt bekijken en klikt u op 'Details' uiterst rechts op het scherm. Een pop-up box verschijnt en het niveau voor de onderhoudsmarge wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het vak.

Veiligheidsmaatregel

Mocht de marge niet worden aangevuld, dan worden als veiligheidsmaatregel posities gesloten om te voorkomen dat klanten in de schuld raken.