Risicobeheersing en ordersoorten

Kopen en verkopen tegen marktprijzen

Klanten kunnen met Plus500 CFD-instrumenten kopen en verkopen tegen de huidige marktprijs (binnen de prijsspread die is ingesteld voor het specifieke instrument). De 'marktspread' voor elk CFD-instrument staat vermeld in het koop/verkoop pop-upvenster dat verschijnt wanneer u op 'kopen' of 'verkopen' klikt in het hoofdscherm. Plus500 heeft diverse 'ordersoorten' gecreëerd, beschikbaar op het handelsplatform, waarmee de klanten hun risico's kunnen beheersen. Limieten zijn met name handig wanneer uw internetverbinding onverwacht wegvalt.

Stop-limiet

Een Stop-Limiet order is een manier om uw winst te beschermen, mocht het instrument (Forex, aandelen, grondstoffen of index) stijgen. De stop-limiet order instrueert Plus500 te verkopen wanneer, en als, een instrument een bepaalde prijs bereikt.

Stop-loss – (maximumverlies)

Een stop-loss order is een manier om jezelf te beschermen tegen verlies, mocht het instrument (Forex, aandelen, grondstoffen of index) dalen. De stop-loss order instrueert Plus500 te verkopen wanneer, en als, het instrument daalt tot een bepaalde prijs.

Wanneer het aandeel deze prijs bereikt, wordt de stop-loss order een marktorder. Een marktorder instrueert Plus500 om onmiddellijk te verkopen tegen de best mogelijke prijs. In een volatiele markt krijgt u wellicht niet exact de gewenste prijs.

Bescherm uw winst
De stop-loss order wordt gebruikt ter bescherming van uw winst op een aandeel dat stijgt. U bepaalt de prijs waarop u een instrument wilt sluiten en instrueert Plus500 de positie te sluiten als deze prijs wordt bereikt.

Gegarandeerde Stop

Het toevoegen van een gegarandeerde stop beperkt het mogelijke verlies op een positie.
Zelfs als de markt plotseling ineenstort, zal de positie gesloten worden op precies de gespecificeerde prijs zonder risico verder te zakken.
Alleen bepaalde instrumenten ondersteunen "Gegarandeerde stop". Indien de instrumenten Gegarandeerde Stop ondersteunen, ziet u een selectievakje hiervoor.

Details "Gegarandeerde stop":

 • Kan alleen op een nieuwe handel worden geplaatst en kan niet aan een bestaande positie worden toegevoegd.
 • Kan alleen worden geactiveerd/gewijzigd, wanneer het instrument beschikbaar en verhandelbaar is. Zodra de Gegarandeerde Stop actief is, kan deze niet worden verwijderd. Alleen de waarde kan worden veranderd.
 • De extra spreiding voor een 'Gegarandeerde stop' kan na activering niet worden gerestitueerd, en zal getoond worden vóór de goedkeuring van een 'Gegarandeerde stop'.
 • Moet op een bepaalde afstand van het huidige tarief liggen, waartegen het instrument verhandeld wordt.

Voorbeeld:
Google VERKOPEN/KOPEN = $498/$500.
U koopt 10 aandelen van Google, verondersteld dat de extra spreiding van de Gegarandeerde stop $10 is.
U plaatst een gegarandeerde stop bij $450.
Google zakt naar $400 en u verlaat de positie op $450 en niet op $400.

Met gegarandeerde stop: W&V = $4500 - $5000 - $10 [vergoeding voor gegarandeerde stop] = -$510
Zonder gegarandeerde stop: W&V = $4000 - $5000 = -$1000

Trailing-stop

Met de trailing-stop functie kunnen handelaren een stop-loss order plaatsen die automatisch wordt bijgewerkt om de winst te vergrendelen als de markt in het voordeel van de handelaar beweegt. Trailing-stops kunnen worden geplaatst door te klikken op de knop 'Geavanceerd' bij het maken van een 'marktorder'.

Er zijn vier manieren om een stop-loss order in te voeren:

 1. U voert een trailing-stop prijs in. Bijvoorbeeld, als uw aandeel wordt verkocht voor $ 40 per aandeel, kunt u een trailing stop-loss order invoeren tegen $37,50 per aandeel.
 2. U voert een maximum verliesbedrag in. Plus500 zal dan de relevante trailing-stop berekenen .
 3. U voert de afstand in pips vanaf de huidige prijs in. Plus500 zal dan de relevante stop-loss prijs berekenen.
 4. U voert een percentage van de huidige prijs in. Plus500 zal dan de relevante stop-loss prijs berekenen.

Voorbeeld van een trailing-stop :
12.50 Yahoo wordt verhandeld tegen $45,51/$ 45,73 (Verkopen/Kopen)

12.50 U voert een marktorder in met trailing-stop van 50 pips = $0,5 = (-1,1%) te kopen 100 aandelen Yahoo
U koopt 100 aandelen Yahoo op $45,73
Daarom zal de initiële stop-loss in werking treden wanneer Yahoo verkoopt tegen $45,01. ($45,51 - $0,5)

14.05 Yahoo prijzen beginnen snel te stijgen en bereiken $ 47,60 (de nieuwe stop-prijs verandert naar $ 47,10)

15.10 Yahoo prijzen blijven stijgen en bereiken $ 49,75 (de nieuwe stop-prijs verandert naar $ 49,25)

16.15 Yahoo prijzen beginnen snel te dalen en bereiken $ 42,51. Aangezien u een stop-prijs had ingesteld op $ 49,25, voert Plus500 de stop-loss uit op deze waarde. Stop-loss wordt uitgevoerd.

Samenvatting van de winst: 100 * ($49,25-$45,73) = $ 352. (Als u geen trailing-stop had ingesteld, en alleen een stop-loss had gehad, zou u een groot verlies hebben geleden.)

Instaporders

Instaporders worden uitgevoerd op het moment dat de marktprijs uw opgegeven prijs bereikt en opent een nieuwe positie. De prijs kan hoger of lager zijn dan de huidige koers.

Er zijn vier soorten instaporders:

 1. Instap-limit-koop: wachten tot de prijs lager dan de huidige prijs komt (gebruikt bij de aankoop).
 2. Instap-stop-koop: wachten tot de prijs hoger dan de huidige prijs komt (gebruikt bij de aankoop).
 3. Instap-limit-verkoop (short gaan) : wachten tot de prijs hoger dan de huidige prijs komt (gebruikt bij verkoop).
 4. Instap-stop-verkoop (short gaan) : wachten tot de prijs lager dan de huidige prijs komt (gebruikt bij verkoop).

Bijvoorbeeld, als u Google-aandelen wilt kopen, maar niet voordat de prijs daalt tot $450, kunt u een instap-limit-kooporder plaatsen tegen $450. Als de prijs niet daalt tot dat niveau, wordt de order niet uitgevoerd maar blijft het een lopende order totdat u hem annuleert.

Als u een nieuwe instaporder bij Plus500 wilt maken:
→ Ga naar het hoofdscherm van het platform
→ Klik op 'Kopen' of 'Verkopen'
→ Klik op 'Geavanceerd'
→ Voer de desbetreffende instaporder in
→ Klik op 'Kopen'

Roll-over

Instrumenten die via toekomstige contracten worden verhandeld hebben een vervaldatum. Zodra de vervaldatum is bereikt, zullen de posities automatisch worden overgebracht naar het volgende contract. De datum en het tijdstip van de roll-over wordt getoond in de details van elk instrument.

Aangezien de tarieven variëren tussen de contracten van de aankoop en verkoop zal Plus500 het hierdoor ontstane prijsverschil van uw eigen vermogen aanpassen. Hierdoor zal uw vermogen niet veranderen en zult u niet profiteren/verliezen van het prijsverschil tussen het oude en het nieuwe contract.

Als de nieuwe prijs hoger is dan de oude prijs, zullen inkoop posities een negatieve correctie ontvangen, en zullen verkoop posities een positieve correctie ontvangen. Als de nieuwe prijs echter lager is dan de oude prijs, zullen inkoop posities een positieve correctie ontvangen, en zullen verkoop posities een negatieve correctie ontvangen.

Ook kunnen posities tijdens de roll-over in rekening worden gebracht met een spread.

Voorbeeld van een aangepaste berekening van een roll-over:
U heeft een KOOP positie van 100 Olie contracten lopen.

De tarieven van het olie contract op het moment van de roll-over zijn:
Bestaand aankooptarief van contract = $45,30
Bestaand verkooptarief van contract = $45,25
Nieuw aankooptarief van contract = $46,50
Nieuw verkooptarief van contract = $46,45

Aangepaste berekening:
Verschil aankooptarief = [Verkooptarief van nieuw contract] - [Verkooptarief van bestaand contract] =
$46,45 - $45,25 = $1,2
Aangepaste aankoopwaarde = - ([Bedrag van contracten] * [Verschil van aankooptarief]) =
- (100 * $1,2) = - $120

Spread aanpassing = [Bedrag van contracten] * [Nieuw contract spread] =
100 * ($46,50-$46,45) = $5
Aangepaste totale aankoop = [Aangepaste aankoopwaarde] - [Aangepaste spread] =
- $120 - $5 = - $125

Samenvatting:
U behoud dezelfde positie van 100 contracten olie.
U ontvangt een aanpassing van - $125.
Uw eigen vermogen blijft hetzelfde exclusief de spread van $5.

Berekening van het bovenstaande voorbeeld voor een Verkoop positie
Verschil verkooptarief = [Nieuwe aankoopwaarde van contract] - [Bestaande aankoopwaarde van contract] =
$46,50 - $45,30 = $1,2
Aangepaste verkoopwaarde = [Bedrag van contracten] * [Verschil verkooptarief] =
100 * $1,2 = $120
Aangepaste spread = [Bedrag van contracten] * [Nieuw contract spread] =
100 * ($46,50-$46,45) = $5
Aangepaste totale verkoop = [Aangepaste verkoopwaarde] - [Aangepaste spread] =
$120 - $5 = $115